Ondernemingsraad

Voorbeelden advisering Ondernemingsraad (OR) en Personeelsvertegenwoordiging (PVT):

 • Formuleren van de juiste vragen aan de ondernemer
 • Formuleren advies/instemming
 • Bezwaar maken tegen ten onrechte passeren van de ondernemingsraad (OR)
 • Onderneming dwingen ondernemingsraad serieus te nemen
 • Indien nodig procedures bij de Kantonrechter of de Ondernemingskamer
 • Rol OR bij fusie, overname, reorganisatie (sociaal plan, verhouding vakbond)
 • Rol OR bij Pensioenregeling
 • OR-reglement
 • Kandidaatstelling
 • Verkiezingen
 • Ziitingsduur
 • Ontslagbescherming OR-leden, bescherming tegen benadeling OR-leden
 • Instelling van commissies
 • Deskundigen
 • Faciliteiten OR, vrije uren beraad, overleg, scholing
 • Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
 • Rolverdeling OR, COR, GOR, gemeenschappelijke ondernemingsraad, Europese OR
Advocaten

Advokuyt biedt u  een specialist in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht of pensioenrecht met de kwaliteit van een topkantoor voor een fair tarief. Wij werken niet met stagiairs of medewerkers, maar helpen u zelf direct met de beste service. Uw belang staat bij ons altijd voorop.

Door onze goede bereikbaarheid en grote mate van vakinhoudelijke kennis zijn we uw ideale sparringpartner op niveau.

Maya Kuyt-Fokkens en Erik Houben geven u snel, praktisch, duidelijk en goed advies.

AdvoKuyt is een besloten vennootschap en de advocaten van AdvoKuyt zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (De adresgegevens van de NOvA: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 3353535, info@advocatenorde.nl).

AdvoKuyt is vanzelfsprekend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid (bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V.) tot een maximum van € 2.000.000. 

AdvoKuyt heeft een klachtenregeling die van toepassing is op iedere opdracht. De klachtenregeling staat in het kwaliteitshandboek van AdvoKuyt (te downloaden onderaan de pagina).