Ondernemer

Voorbeelden advisering ondernemer:

 • Moet advies worden gevraagd aan de ondernemingsraad (OR)?
 • Is het voorgenomen besluit belangrijk in de zin van artikel 25 WOR?
 • Hoe kan de adviesaanvraag het best worden geformuleerd?
 • Hoe moet het besluit (na advies van de OR) luiden?
 • Is ons voornemen instemmingsplichtig op grond van artikel 27 WOR?
 • Is dit een regeling in de zin van artikel 27 WOR?
 • Ondernemingsraad en Pensioen
 • In welke volgorde moeten de stappen worden genomen (inschakeling OR, vakbonden, UWV WERKbedrijf)?
 • Welke informatie moet worden verstrekt aan de OR?
 • Rol Centrale Ondernemingsraad (COR), Gemeenschappelijke Ondernemingsraad  en Groepsondernemingsraad (GOR)
 • Bedrijfscommissie
 • Verhouding met de Europese OR
 • Procedures bij de Ondernemingskamer (OK)
 • Verkiezingen OR
 • Personeelsvertegenwoordiging (PV) verplicht?
 • Benoeming/ontslag  bestuurder, adviesrecht ondernemingsraad
Advocaten

Advokuyt biedt u  een specialist in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht of pensioenrecht met de kwaliteit van een topkantoor voor een fair tarief. Wij werken niet met stagiairs of medewerkers, maar helpen u zelf direct met de beste service. Uw belang staat bij ons altijd voorop.

Door onze goede bereikbaarheid en grote mate van vakinhoudelijke kennis zijn we uw ideale sparringpartner op niveau.

Maya Kuyt-Fokkens en Erik Houben geven u snel, praktisch, duidelijk en goed advies.

AdvoKuyt is een besloten vennootschap en de advocaten van AdvoKuyt zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (De adresgegevens van de NOvA: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 3353535, info@advocatenorde.nl).

AdvoKuyt is vanzelfsprekend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid (bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V.) tot een maximum van € 2.000.000. 

AdvoKuyt heeft een klachtenregeling die van toepassing is op iedere opdracht. De klachtenregeling staat in het kwaliteitshandboek van AdvoKuyt (te downloaden onderaan de pagina).