Medezeggenschapsrecht

Als een onderneming 50 of meer werknemers in dienst heeft, hebben de werknemers recht op medezeggenschap via een ondernemingsraad. Bij belangrijke organisatorische en financieel-economische besluiten heeft de ondernemingsraad een adviesrecht. Voorbeelden van dit soort besluiten zijn: inkrimpen of uitbreiden van werkzaamheden, fusies, overdracht van zeggenschap en reorganisaties. Bij besluiten over het sociale beleid van de onderneming heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Voorbeelden van dit soort besluiten zijn: werktijden, vakantieregeling, opleiding en functiewaardering.

Advokuyt kan ondernemers en ondernemingsraden adviseren over medezeggenschapsrecht.

Advocaten

Advokuyt biedt u  een specialist in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht of pensioenrecht met de kwaliteit van een topkantoor voor een fair tarief. Wij werken niet met stagiairs of medewerkers, maar helpen u zelf direct met de beste service. Uw belang staat bij ons altijd voorop.

Door onze goede bereikbaarheid en grote mate van vakinhoudelijke kennis zijn we uw ideale sparringpartner op niveau.

Maya Kuyt-Fokkens en Erik Houben geven u snel, praktisch, duidelijk en goed advies.

AdvoKuyt is een besloten vennootschap en de advocaten van AdvoKuyt zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (De adresgegevens van de NOvA: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 3353535, info@advocatenorde.nl).

AdvoKuyt is vanzelfsprekend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid (bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V.) tot een maximum van € 2.000.000. 

AdvoKuyt heeft een klachtenregeling die van toepassing is op iedere opdracht. De klachtenregeling staat in het kwaliteitshandboek van AdvoKuyt (te downloaden onderaan de pagina).