Collectief ontslag

Een goed voorbereid collectief ontslag bespaart u en uw (HR) organisatie veel werk, bespaart geld en beperkt de onrust die er binnen het bedrijf kan ontstaan. 

Aandachtspunten bij een collectief ontslag:

 • Overleg vakbonden
 • Adviesaanvraag OR
 • Sociaal Plan
 • Persberichten en overige communicatie
 • Wet melding collectief ontslag (eventueel vooroverleg UWV)
 • Afspiegelen (welke werknemers ontslaan?)
 • Draaiboek HR
 • (model) vaststellingsovereenkomsten, aanzegbrieven
 • Berekenen ontslag- of transitievergoedingen (eventueel aftoppen bij pensioen)
 • Voorbereiding aanzeggesprekken
 • Communicatie personeel (ook richting de “achterblijvers”)
 • Psychologische ondersteuning
 • Hardheidsclausule (bijzondere gevallen, ziekte en AOW)

AdvoKuyt heeft vele collectieven ontslagen van A t/m Z begeleid en denkt graag met u mee over een “oplossing op maat”.

Advocaten

Advokuyt biedt u  een specialist in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht of pensioenrecht met de kwaliteit van een topkantoor voor een fair tarief. Wij werken niet met stagiairs of medewerkers, maar helpen u zelf direct met de beste service. Uw belang staat bij ons altijd voorop.

Door onze goede bereikbaarheid en grote mate van vakinhoudelijke kennis zijn we uw ideale sparringpartner op niveau.

Maya Kuyt-Fokkens en Erik Houben geven u snel, praktisch, duidelijk en goed advies.

AdvoKuyt is een besloten vennootschap en de advocaten van AdvoKuyt zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (De adresgegevens van de NOvA: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 3353535, info@advocatenorde.nl).

AdvoKuyt is vanzelfsprekend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid (bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V.) tot een maximum van € 2.000.000. 

AdvoKuyt heeft een klachtenregeling die van toepassing is op iedere opdracht. De klachtenregeling staat in het kwaliteitshandboek van AdvoKuyt (te downloaden onderaan de pagina).